Początki adwentyzmu sięgają 1910 roku, kiedy to na terenie Bytomia, Chorzowa i Katowic wędrowni kaznodzieje głosili ewangelię w namiotach.
Przybyli z Wrocławia kaznodzieje ochrzcili kilka kobiet, m.in. siostrę Srokę.
Pionierami ewangelizacji na tych terenach byli bracia Effenberg i Kapusta, którzy w 1915 roku ochrzcili pierwszego mężczyznę – brata Wilhelma Gilmeistra.

Wilhelm Gilmeister

Dzięki poświęceniu tych osób, jesienią 1916 roku został powołany na tym terenie pierwszy zbór liczący 10 osób, którego starszym został właśnie brat Gilmeister.
Od tego czasu w prywatnych mieszkaniach wyznawców zaczęły się regularne nabożeństwa.
W latach 1922-1923 zbór był pod opieką brata Nathera.
W tym czasie w sali Opery Śląskiej w Bytomiu (ul. Moniuszki 21) odbyła się wielka ewangelizacja, w wyniku której kolejne osoby zdecydowały się pójść za Jezusem.
Dzięki zaangażowaniu zboru i Bożemu błogosławieństwu w 1923 roku zbór liczył już 31 osób.
Taka grupa przestałą się mieścić w prywatnym mieszkaniu siostry Kubiszy i nabożeństwa zostały przeniesione do wynajętej sali w Domu Ludu, a następnie do sali u Scherschina (przy ul. Tarnowskiej – obecnie Jainty).

W 1924 roku kaznodzieję Effenberga zastąpił brat Panzig. W wyniku kolejnych chrztów pod koniec roku zbór liczył już 50 osób.
W 1925 roku pracę ewangelizacyjną prowadził brat Hartman, a następnie brat Müller.
Brat Müller razem z żoną zorganizował duży chór, który występował w okolicznych zborach oraz w sali Opery Śląskiej. W tym czasie także nabożeństwa odbywały się w gmachu opery.
Brat Müller został przeniesiony do pracy w Berlinie, a na jego miejsce w czerwcu przybył brat Wagner, który już w grudniu został powołany do pracy w południowej Afryce.
Kolejnym ewangelistą był brat Ganz.
W wyniku częstych zmian pracowników kościoła oraz migracji członków do innych zborów, zbór bytomski w 1928 roku liczy 26 osób.

W latach 1939-1945 światem wstrząsnęła kolejna wojna. Wielu ludzi straciło życie, a miasta zostały zniszczone.
Pomimo zagrożeń adwentyści zagrożeń spotykali się w sali przy ul. Rycerskiej.
Niestety w wyniku działań wojennych członkowie zboru zostali rozproszeni po całym świecie.
Po wojnie odbudowywał się więc nie tylko Bytom jako miasto, ale także zbór. Starszym 14 osobowego zboru został brat Lipski.

Nabożeństwa odbywały się w prywatnym mieszkaniu siostry Klauzy, a następnie w sali przy ul. Wolności 76. W sali tej organizowano liczne koncerty oraz spotkania ewangelizacyjne.
W kolejnych latach zborem opiekowali się bracia: Niedoba, Lawaty, Kulesza, Holeksa, Sędzik, Matejko, Ciuk, Baron, Wawrzonek, Gajzler, Janyszka.
W wyniku Bożego błogosławieństwa w 1958 roku zbór liczył 70 ochrzczonych osób, a w 1966 roku 87.
Niestety w latach 1970-1980 w wyniku migracji na zachód zbór zmniejszył się o połowę. Kolejni kaznodzieje, którzy byli zaangażowani w pracę w Bytomiu to bracia: Szworak, Pollok, Pieszka, Krzywoń.

  

W wyniku starań brata Pieszki oraz starszego zboru brata Cięciary w 1983 roku zbór otrzymał przydział lokalu przy ul. Powstańców Warszawskich 48, w którym aktywnie działa do dnia dzisiejszego.

Kolejni pastorzy, którzy opiekowali się zborem bytomskim to:

  Mariusz Sobkowiak (1982-1986)

Wojciech Stelmach (1986-1987)

Mirosław Harasim (1987-1989)
W tym czasie w Bytomiu gościł wielokrotnie zespół Salem.

Zespół “Salem”

Odbywały się różne wykłady ewangelizacyjne takie jak: “Proroctwa Apokalipsy”(1983), “Nowe wymiary życia”( 1987), “Życie po życiu” czy “Nauki Pisma Świętego” (1989).
W kolejnych latach zborem opiekowali się:

Wiesław Zięcina

Sławomir Popławski

Jacek Matter
W tym czasie w zborze działo się wiele:
odbyła się odwykówka „Rzucam palenie” (1989),
otwarty został punkt sprzedaży literatury Wydawnictwa Znaki Czasu (1989),
odbywały się wykłady w oparciu o Ks. Daniela i Apokalipsę (1994),

Zespół “Festus”

w zborze powstał zespół Festus (1996), który występował na festiwalach, zlotach i wszędzie tam, gdzie był zapraszany,

Wykonano generalny remont kaplicy (1997-1998), podczas którego nabożeństwa odbywały się w mieszkaniu przy ul. Rostka,
Zespól Salem wystąpił kilka razy w zborze, a także w bytomskim Domu Kultury (przy ul. Żeromskiego)
Odbywały się wykłady na temat “Nowego porządku świata” (1997),
W 1999 roku bracia J. Rico i J. Bullock przeprowadzili serię wykładów “Sięgnij po życie”. Spotkania miały miejsce w sali Przedsiębiorstwa Robót Budowlanych.

Ponadto mogliśmy uczestniczyć w koncercie zespołu Emmanuel (2000)

oraz zespołu Jordan (2004)

10 lat temu obchodziliśmy jubileusz 90-lecia bytomskiego zboru, (2006)
A następnie uczestniczyliśmy w wykładach Romana Chalupki, Zdzisława Plesa (2007) oraz Mirelli Jaksz (2008)
Pastor Jacek Matter przeprowadzał odwykówki od tytoniu i alkoholu a przy współudziale Urzędu Miejskiego zorganizowane zostały wykłady zdrowotne (2010)
W tym miejscu warto jeszcze szczególnie wspomnieć o:
Bytomskich Spotkaniach Integracyjnych (pierwsze BSK 1987), w ramach których odbywały się adwentiady sportowe, a także liczne koncerty, w tym koncerty charytatywne dla Weroniki Białczak. W Bytomskim Centrum Kultury występowali wykonawcy tacy jak: Beata Bednarz, zespół Komplet, zespół Genezaret, Trąbki Jerycha, MATEO, Wojciech Okurowski, zespół Ainesis, Jarek Wajk, a także zespół Via Fides.

         

Ponadto przy zborze działała Filia Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej (założonej w 2005), która angażowała się w obchody Dni Bytomia. Mieszkańcy Bytomia mogli zapoznać się ze stoiskami oferującymi porady medyczne oraz porady zdrowej kuchni.
Dodatkowo w ramach Filii przez kilka lat w każdą niedzielę w zborze wydawana była odzież oraz darmowa zupa dla najbardziej potrzebujących.
Filia angażowała się także w zbiórki żywności.

             

Kolejnym radosnym dla nas wydarzeniem był „Dzień dziecka” dla podopiecznych bytomskich domów dziecka zorganizowany we współpracy z Urzędem Miasta i przy wsparciu licznych sponsorów.
Oprócz działalności na rzecz mieszkańców Bytomia, w zaciszu kaplicy zbór przeżywał różne chwile, zarówno radosne związane z przyjmowaniem nowych członków, występami naszych dzieci,  wspólnymi wycieczkami, koloniami, kuligami, ale także i smutne związane z odejściami naszych braci i sióstr ze wspólnoty z różnych powodów.

Od 2014 roku zborem opiekuje się brat Tadeusz Niewolik.
Dzięki jego zaangażowaniu oraz Bożej pomocy w 2015 roku mogliśmy zaprosić mieszkańców Bytomia na wykłady profesora Johna Scharffenberga, na temat zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia.

Obecnie każdego miesiąca organizowane są otwarte spotkania – jedno z cyklu Życie ma sens, dotyczące wzrostu duchowego, drugie w ramach Klubu Zdrowia, skupiającego się w głównej mierze na zdrowiu.

   

Ponadto pomieszczenia zborowe są miejscem prób Chóru Diecezji Południowej, którego kilku członków wraz z dyrygentem należy właśnie do tego zboru.
W ostatnim czasie mogliśmy również gościć zespól All4Him, który poruszył nasze serca programem “Przyjdź jak deszcz”.

  

Aktualnie, we współpracy z Miejskim Zarządem Zieleni i Gospodarki Komunalnej oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej przygotowujemy drewno dla najbardziej potrzebujących rodzin.


Stopniowo nasz zbór wzmacnia się przez przyjmowanie nowych członków oraz nowych urzędników zborowych.
Staramy się każdego dnia pamiętać o tym, kto jest naszym Panem i Stworzycielem i co otrzymujemy z jego łaskawej ręki.
Dziękujemy Bogu za każdy przeżyty rok oraz za nasze dzieci, którym możemy pokazywać jak wspaniałe są Jego dzieła.

   

To wszystko tak naprawdę jest tylko namiastką naszej historii. A co przyniesie przyszłość? Tego nikt z nas nie wie… chociaż jednego jesteśmy pewni ….

Pan przychodzi! Amen.