Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Bytomiu

ul. Powstańców Warszawskich 48
41-902 Bytom

Pastor: Tadeusz Niewolik
Tel: 606 608 077
E-mail:
Nabożeństwa odbywają się w każdą sobotę od godz. 10:00 do godz. 12:30.