Jubileusz 100-lecia Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Bytomiu (cz. 3)