[WAŻNE] Informacje i zalecenia od Zarządu Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w sprawie koronawirusa SARS-CoV-2