Jubileusz 100-lecia Zboru w Bytomiu

Przygotowujemy się:

  

Przygotowanie sali:

    

Przygotowanie posiłku:

   

Powitanie gości:

Uroczystości jubileuszowe:

Video

Jubileusz 100-lecia Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Bytomiu (cz. 1)
Jubileusz 100-lecia Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Bytomiu (cz. 2)
Jubileusz 100-lecia Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Bytomiu (cz. 3)

Piszą o nas

100. rocznica obecności Adwentystów w Bytomiu – Serwis Bytom.pl