Stephen Bohr – Studium biblijne z cyklu: “Ostateczne wydarzenia”

Mamy przyjemność zaprosić na cykl wykładów Stephena Bohra pt. “Ostateczne wydarzenia“. Seria ta całkiem niedawno pojawiła się w języku polskim na naszym zborowym kanale YouTube – Adwentyści Bytom. Stephen Bohr porusza w niej interesujące i niezwykle ważne tematy czasów końca w oparciu o biblijne księgi Daniela i Apokalipsy. Poniżej znajduje się spis treści opublikowanych dotąd części.

  1. Ostateczne wydarzenia – Koń trojański adwentyzmu

Biblia pokazuje, że najwięksi wrogowie Bożego kościoła zawsze pochodzili z jego wnętrza. Czego diabeł szczególnie nienawidzi w Bożym kościele ostatków? Czego Jezus nauczał o fałszywych prorokach w 7-mym rozdziale Ewangelii Mateusza? Jakie fałszywe nauki i niebezpieczne trendy weszły do Bożego kościoła w ostatnich latach? W jaki sposób przygotować się na nadchodzące wydarzenia czasu ucisku i powtórnego przyjścia Jezusa?

  1. Ostateczne wydarzenia – Wróg działa potajemnie

Jak potęga opisana jest w Daniela 7 jako mały róg i w Apokalipsie 13 jako bestia (zwierzę) z morza? Czy mimo śmiertelnej rany, jaka została mu zadana nadal żyje i zagraża ludowi Bożemu?

  1. Ostateczne wydarzenia – Rzymski żywioł

W jaki sposób należy interpretować dwunasty rozdział Księgi Apokalipsy? Kim są kobieta, dziecko i smok? Skoro wypełniło się większość z symbolicznych wydarzeń opisanych w tym rozdziale, jak np. przyjście Mesjasza, Jego wniebowstąpienie i prześladowania ludu Bożego w okresie średniowiecza, to czy należy się spodziewać, że nastąpi również w niedalekiej przyszłości ostateczny okres prześladowań ze strony rozgniewanego smoka?

  1. Ostateczne wydarzenia – Gdy runą trzy mury

Jakie trzy mury bronią dostępu siłom zła przed zdobyciem pełni władzy na świecie i przywróceniem prześladowań przeciwko ludowi Bożemu? Czy wydarzenia, jakie mają miejsce na świecie, pokazują, że mury te mają się dobrze, czy też może zaczęły się obsuwać? Komu zależy na ich zburzeniu? W jaki sposób natchnione słowa Pisma Świętego i Ducha Proroctwa pozwalają nam patrzeć na to wszystko, co obecnie się dzieje na świecie?

  1. Ostateczne wydarzenia – Symbolika Apokalipsy 17

Jakie symbole napotykamy w 17-tym rozdziale Księgi Apokalipsy? Jak należy rozumieć, czym są góry, wody, głowy bestii oraz kim jest nierządnica, która na nich zasiada?

  1. Ostateczne wydarzenia – Zmartwychwstanie Rzecznego Smoka

Jak należy rozumieć wydarzenia, opisane symbolicznie w 17-tym rozdziale Księgi Objawienia (Apokalipsy)? Czym są wody, nierządnica, siedmiogłowa bestia, jej głowy i rogi? Co oznacza “ósmy król”? Jakie wydarzenia są nadal przed nami i jak należy się na nie przygotować?

Serdecznie zachęcamy do obejrzenia. Tłumaczenie na język polski przygotował Adam Śniarowski. Czyta Samuel Bukowski.