Życzenia noworoczne Przewodniczącego Kościoła

Umiłowani w Chrystusie!

Serdecznie witam Was z okazji Nowego Roku 2019. Jest to szczególna chwila, dlatego pragniemy powitać i zaprosić pełnego miłości Boga na kolejny rok naszej duchowej pielgrzymki. Kiedy podczas wspólnego nabożeństwa razem chwalimy naszego Pana słowami psalmisty: Gotowe jest serce moje, o Boże! Będę śpiewał i grał (…). Wysławiać Cię będę, Panie wśród ludów (…) bo wielka ponad niebiosa jest łaska Twoja i aż do obłoków sięga wierność Twoja wyrażamy mu w ten sposób wdzięczność i uwielbienie. Atmosfera staje się niezwykła, szczególna i wyjątkowa. Możemy chociaż na chwilę zapomnieć o tym, co dzieje się na tym świecie. Ta planeta jest w stanie permanentnej wojny na poziomie narodów, krajów, społeczeństw, rodziny i jednostek. Moce ciemności robią wszystko, żeby odwrócić naszą uwagę od Boga.

Dzisiaj już nic nas nie może zaskoczyć. Przyzwyczailiśmy się do ciągłych wojen i tragicznych zamachów, których ofiarami stają się niewinne osoby. Również na poziomie lokalnych społeczeństw coraz więcej pojawia się problemów i wyzwań. Kryzys rodziny, obniżenie wartości moralnych i duchowych, szerzący się relatywizm, różnego rodzaju uzależnienia i bezradność współczesnego człowieka – towarzyszą nam każdego dnia. Ludzkość, która szczyci się olbrzymimi osiągnięciami w różnych dziedzinach nauki i techniki, nie jest w stanie ogarnąć szerzących się chorób, samobójstw i śmierci.

Pojawia się pytanie: Czy jest nadzieja dla naszego świata? Tak, my, adwentyści, wciąż ją posiadamy, żyjemy nią i z całej siły, wraz z ap. Janem, wołamy: Przyjdź Panie Jezu! – Przyjdź Królestwo Twoje!

Wierzących ludzi powinna charakteryzować nieustanna wdzięczność okazywana naszemu kochanemu Bogu. Pomimo różnych trudności mogliśmy doświadczyć Bożej opieki i prowadzenia. Nigdy nie zapominajmy, że w tym całym zagmatwanym świecie nasz Ojciec Niebiański nadal czuwa, oferując swoją pomoc i rozwiązanie najtrudniejszych problemów.

Byłoby więc rzeczą niewłaściwą rozpoczynanie Nowego Roku bez pieśni i modlitw wyrażających Bogu naszą ogromną wdzięczność. Jakże inspirujące są słowa ap. Pawła: Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieś zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa (1 Kor 15,57). Doświadczamy tego każdego dnia. Jego łaska jest nam udzielana przez całe nasze życie.

Bracia i Siostry, wokoło nas są ludzie, którzy nie tylko są nieświadomi, ale również nieprzygotowani na to najważniejsze wydarzenie. Czy nie chcielibyście im zanieść tej cudownej nowiny o przyjściu Jezusa Chrystusa, jako jedynym rozwiązaniu największego kryzysu świata, oraz przekazać im słowa nadziei i pocieszenia? Pan Bóg zaprasza nas do większego zaangażowania w misji.

Początek Nowego Roku jest zawsze okazją do podjęcia pewnych postanowień i decyzji. Wiele osób pragnie coś zmienić w swoim życiu. Czy i Ty również, droga Siostra i drogi Bracie, masz pragnienie zmian? W osobistej modlitwie możesz otworzyć serce przed Bogiem i wyrazić swoje smutki, niepowodzenia i bezsilność. Zapragnij nowego życia w mocy Ducha Świętego! Rozpocznijmy Nowy Rok oraz rozpoczynajmy każdy kolejny dzień roku słowami modlitwy pewnego wierzącego człowieka: Panie, uczyń mnie narzędziem Twego Pokoju. Pozwól mi siać miłość tam, gdzie jest nienawiść; przebaczenie, gdzie uraza; wiarę, gdzie zwątpienie; nadzieję, gdzie rozpacz; radość, gdzie smutek. O, Święty Panie, spraw, abym pocieszał, zamiast samemu szukać pocieszenia; rozumiał, zamiast szukać zrozumienia; kochał, a nie szukał miłości – ponieważ dając, wybaczając, otrzymujemy przebaczenie każdego dnia. Proszę Panie Jezu!

Z okazji Nowego Roku pragnę złożyć całej Rodzinie Adwentowej najlepsze życzenia Bożych błogosławieństw. Niech Pan Jezus przebywa w Waszych sercach i domach każdego dnia, obdarza pokojem, prawdziwą radością, uzdrawia Wasze fizyczne i duchowe choroby, wnosi nadzieję i wypełnia życie miłością.

Wasz brat w Chrystusie –
Ryszard Jankowski